Världsledande säkerhet vid landsvägs- och järnvägstransporter

Välkommen till Extendo

play-video
Extendo-gruppen

SÄKRING AV LAST OCH STYLING ÄR VAD VI GÖR BÄST.

Extendo-gruppen är en familj av unika företag, förenade av gemensamma passioner: sälja och marknadsföra produkter för säker transport på väg och järnväg.

Extendo marknadsför och säljer via sina dotterbolag världsledande produkter och tjänster för säkra transporter på landsväg och järnväg samt styling- och säkerhetsprodukter för tunga fordon.

Extendos affärsidé är att vara verksam på en global marknad och med starka varumärken bidra till överlägsen trafiksäkerhet och exceptionell transportekonomi.

Kontakta oss
VÄGSÄKERHET SEN 1898

VÅR AFFÄRSIDÉ

“Vi ska utveckla, tillverka och marknadsföra världsledande lastförankringsutrustning för effektiva och säkra virkestransporter på väg och järnväg. Våra produkter ska bidra till bättre lönsamhet för åkarna och operatörerna över hela världen.”

EXTENDO

Vår filosofi är att vara nära våra kunder.

Med ett nätverk av distributörer över hela världen kan vi garantera att våra produkter alltid kommer att finnas tillgängliga.

Vår framgång bygger på långsiktiga mål, kreativitet och innovation som har kombinerats med höga krav på säkerhet och kvalitet samt en tydlig kapacitet att kunna lyssna på våra kunder.