928020

Säkring av last och styling är vad vi gör bäst.

Vägsäkerhet sen 1898.

Extendo marknadsför och säljer via sina dotterbolag världsledande produkter och tjänster för säkra transporter på landsväg och järnväg sam styling- och säkerhetsprodukter för tunga fordon.

Extendos affärside är att vara verskam på en global marknad och med starka varumärken bidra till överlägsen trafiksäkerhet och exeptionell transportekonomi.

Utveckling som aldrig kompromissar med säkerhet är din bästa garanti.

 

VÅR AFFÄRSIDÉ

"Vi ska utveckla, tillverka och marknadsföra världsledande lastförankringsutrustning för effektiva och säkra virkestransporter på väg och järnväg. Våra produkter ska bidra till bättre lönsamhet för åkarna och operatörerna över hela världen."

 

STÄNDIG UTVECKLING

Att våga tänka i nya banor och se nya lösningar för våra kunder är en del av själen i ExTe. Genom att vara lyhörda för åkarnas och chaufförernas idéer och synpunkter tillförs vi information som är mycket viktig för en framgångsrik produktutveckling.

För att garantera högsta säkerhet för chaufförer, åkare och medtrafikanter i samband med lastning, lossning och transport av virke arbetar vi med ständig förbättring och vidareutveckling av våra produkter. Dagens lösningar bygger vidare på en lång tradition av kreativitet och innovation.

Våra produkter skall ha hög teknisk och funktionell säkerhet för att klara de extremt hårda påfrestningar som virkestransporter innebär.

Alla våra nya produkter genomgår hårda tester i provbänkar, där vi simulerar maskinell lastning, transport och lossning samt vibrationer vid tomkörning. Efter godkända värden i provbänkar testas en nollserie i praktiska prov innan produkten lanseras på marknaden.

En viktig strategi i vårt utvecklingsarbete är att våra lösningar skall bidra till att förbättra åkarnas lönsamhet.

 

KVALITET OCH MILJÖ

ExTe är idag certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 3834-2 samt DIN 15085-2 och jobbar dessutom med en rad interna processer och ledningssystem för att säkerställa att kvalitet och miljöpåverkan alltid iakttas. Ordning och reda är några av ledorden.